Aristeia

Cursussen

Cursussen

In de bibliotheek en in 'De Ruimte' van ons woonhuis (Hooipolder 18 in 's-Hertogenbosch) vinden filosofische activiteiten plaats. Er is meer dan genoeg ruimte voor zo'n 15 mensen. Covid-19 dwingt ons online te gaan en de groepen te beperken tot maximaal 10 deelnemers. Alleen de Ruimte is hiervoor ruim genoeg. Online de lessen volgen kan altijd. Bij grotere groepen wijk ik, indien beschikbaar uit naar een wijkgebouw, de andere optie is om de groepen klein te houden door op te splitsen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in 's-Hertogenbosch, tenzij anders vermeld.
Als je je wilt aanmelding, klik dan op de link die bij iedere cursus te vinden is, dan kom je vanzelf bij het aanmeldformulier uit. Als je meer informatie wilt dan kun je ook het formulier onder aan de pagina invullen.
Filosoferen? Een heerlijke methode om je denken soepel te houden! Vooral als je het sámen doet met anderen die -ook- begrepen hebben dat 'waarheid' veel aspecten heeft. De cursussen vond ik bijzonder stimulerend. Heldere leeswijzers maakten pittige stof toegankelijk. De docente verstaat de kunst om een veilig klimaat te scheppen. Zo konden wij in alle vrijheid ook uiteenlopende meningen delen. Ik schrijf graag weer in!
Toos Verdonk (deelnemer verschillende cursussen)

De kunst van het gelijk krijgen

Met Schopenhauer kijken naar de actualiteit

Aan de hand van het boekje De kunst van het gelijk krijgen van Schopenhauer leren we de basis van de redeneerkunst én 38 kunstgrepen om gelijk te krijgen voor het geval we eigenlijk ongelijk hebben. Schopenhauer noemt die kunstgrepen ook wel de eristische dialectiek waarin het belang van de waarheid moet wijken voor het belang van de ijdelheid. Schopenhauer stelt dat de mens te ijdel is om toe te geven dat hij ongelijk heeft. Met de kunstgrepen in de hand kijken we in vier lessen - met een knipoog - naar de actualiteit en oefenen we ons in (on)juiste redeneringen.
4 bijeenkomsten
woensdag ochtend van 10.00-12.00 uur
woensdag avond 19.30- 21.30 uur
€ 80,= (exclusief het boek van Schopenhauer: € 12,50)
Data: 13 april, 20 april, 4 mei en 11 mei

Stacks Image 104
De cursus in de ochtend wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.
De cursus op woensdagavond organiseer ik zelf, aanmelden kan via deze link.

Martha Nussbaum - het koninkrijk van de angst

Het boek van Nussbaum gaat over de rol die angst speelt in de politiek, het gaat vooral over de angst bij de kiezer. In dit boek staan menselijke emoties centraal. Nussbaum legt uit dat angst, walging, woede en afgunst vaak bepalend zijn in de (politieke) keuzes die we maken.
Voor Nussbaum spelen emoties een belangrijke rol in het functioneren van de mens, zoals ze reeds in haar grote werk ‘Oplevingen van het denken’ wereldkundig maakte. Het boek geldt als uitgangspunt voor deze cursus waarbij we uiteraard uitstapjes zullen maken naar haar overige filosofische ideeën en de actualiteit van alledag.

Deze cursus wordt georganiseerd door de VU Den Bosch.
Bestaande deelnemers krijgen voorrang bij aanmelding.
11 bijeenkomsten - maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur
€ 154,= (exclusief het boek Martha Nussbaum
24 januari,
31 januari,
7 februari,
14 februari,
21 februari,
(28 februari carnaval, niet),
7 maart,
14 maart,
21 maart,
28 maart,
4 april,
11 april,
25 april(reserve)

Mocht deze cursus niet fysiek kunnen plaatsvinden vanwege Covid-19 dan maak ik gebruik van Zoom. Uiteraard staat het je ook vrij om alle lessen online te volgen.
Aanmelden
Stacks Image 84

Symfonie van de natuur

We lezen gezamenlijk het boek Symfonie van de natuur van Koo van der Wal. De auteur onderzoekt de ecologische crisis en zoekt naar een ander beeld op mens en natuur. Groot deel van de crisis is te wijden aan ons huidige natuurbeeld, maar een ander beeld creëert niet alleen maar oplossingen. Zijn natuurbeeld onderbouwt hij filosofisch en wetenschappelijk. Heel wat oude en nieuwe inzichten komen voorbij. Hoewel het boek soms wat ongemakkelijk kan voelen eindigt zijn boek in schoonheid en verandert het je blik op jezelf en de wereld. Op de website van de uitgever kun je meer informatie, waaronder de inhoudsopgave en de inleiding van het boek vinden. Deze cursus wordt ondersteunt met een uitgebreide lees-wijzer.

Deze cursus wordt georganiseerd door Hevo Rosmalen.
De cursus is volgeboekt.
7 bijeenkomsten - Vrijdag ochtend 10.00 - 12.00 uur
Inclusief uitgebreide lees-wijzer, exclusief het boek van Koo van der Wal
Data:
21 januari,
18 februari,
4 maart,
18 maart,
1 april,
6 mei,
20 mei
Mocht deze cursus niet fysiek kunnen plaatsvinden vanwege Covid-19 dan maak ik gebruik van Zoom. Uiteraard staat het je ook vrij om alle lessen online te volgen.
Aanmelden
Stacks Image 69

Hevo Rosmalen

Een goed gesprek

Op maandagen leidt Jacomijn Hendrickx een filosofische gespreksgroep. Hierbij lezen we gezamenlijk filosofische artikelen.
De aankomende agenda is:
Maandagmiddag:
17 januari
7 februari
28 februari
21 maart
11 april
Prijs: € 5,= per bijeenkomst, totaal € 30,=
Het onderwerp is generaties. Hierbij staan de artikelen centraal uit het tijdschrift Filosofisch Perspectief van januari 2021: https://www.filosofie.nl/magazines/wijsgerig-perspectief-01-2021/

Prijs: €25,= per blok van 5 bijeenkomsten.
Wil je eerst meer informatie, vul dan het onderstaande formulier in.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.