Aristeia

Cursussen

Cursussen

In de bibliotheek en in 'De Ruimte' van ons woonhuis (Hooipolder 18 in 's-Hertogenbosch) vinden filosofische activiteiten plaats. Er is meer dan genoeg ruimte voor zo'n 15 mensen. Covid-19 dwingt ons online te gaan en de groepen te beperken tot maximaal 10 deelnemers. Alleen de Ruimte is hiervoor ruim genoeg. Online de lessen volgen kan altijd. Bij grotere groepen wijk ik, indien beschikbaar uit naar een wijkgebouw, de andere optie is om de groepen klein te houden door op te splitsen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in 's-Hertogenbosch, tenzij anders vermeld.
Als je je wilt aanmelding, klik dan op de link die bij iedere cursus te vinden is, dan kom je vanzelf bij het aanmeldformulier uit. Als je meer informatie wilt dan kun je ook het formulier onder aan de pagina invullen.
Filosoferen? Een heerlijke methode om je denken soepel te houden! Vooral als je het sámen doet met anderen die -ook- begrepen hebben dat 'waarheid' veel aspecten heeft. De cursussen vond ik bijzonder stimulerend. Heldere leeswijzers maakten pittige stof toegankelijk. De docente verstaat de kunst om een veilig klimaat te scheppen. Zo konden wij in alle vrijheid ook uiteenlopende meningen delen. Ik schrijf graag weer in!
Toos Verdonk (deelnemer verschillende cursussen)

Aristoteles - Ethica Nicomachea

Denken over geluk, voortreffelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap

De Ethica Nicomachea van Aristoteles (384-322 v. Chr) is één van de meest invloedrijke teksten uit de Westerse Filosofie. Aristoteles gaat op zoek naar een maatschappelijke orde en naar het goed mens zijn. Alleen in een goede samenleving kan een goede mens ook daadwerkelijk een goede mens zijn. In zijn Ethica gaat het over het goed mens zijn. Het boek begint met het denken over een gelukkig leven om het dan al snel over karakter, rechtvaardigheid, vriendschap, rede en deugd te hebben. Zo komen allerlei aspecten van het menselijk bestaan aan bod. In de cursus zullen we dat gebruiken om naar onszelf en naar de huidige maatschappij te kijken.
11 lessen op maandag (groep 1: 10.00 - 12.00 uur; groep 2: 13.30 - 15.30 uur)
€ 185,= (exclusief het boek van Aristoteles)
Data:
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober (niet: herfstvakantie)
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november


Stacks Image 104
De cursus wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.

Nietzsche - De vrolijke wetenschap

Een gedegen introductie in alle aspecten van het denken van Nietzsche

De Vrolijke Wetenschap van Nietzsche is een goede introductie in het denken van Nietzsche; het boek - geschreven in aforismen en korte teksten - bevat alle belangrijke aspecten van zijn denken. Het boek bevat onder andere de tekst over de man met de lantaarn die op het plein staat en roept: 'God is dood'. Nietzsche wordt ook wel de de man met de hamer genoemd, omdat hij alle bestaande vooronderstellingen afbreekt, hij doet dat zo rigoureus dat hij gezegd zou hebben 'zij die het niet met mij eens zijn, volg mij'. We zullen in deze cursus ook aandacht besteden aan dat wat Nietzsche verstaat onder 'de wil tot macht'. Meent hij dit alles of is het ironie? Komt hij tot een allesomvattende filosofie, of breekt hij echt alles af? Durf te denken, laat je vanzelfsprekendheden los en kijk dan wat het bestaan te bieden heeft.
10 lessen
woensdag ochtend van 10.00-12.00 uur
woensdag avond 19.30- 21.30 uur
€ 170,= (exclusief het boek van Schopenhauer: € 12,50)
Data: 14 september
21 september
28 september
4 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober (niet: herfstvakantie)
2 november
9 november
16 november
23 november


Stacks Image 125
De cursus in de ochtend wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.
De cursus op woensdagavond organiseer ik zelf, aanmelden kan via deze link.
279 Sterrenvriendschap

Wij zijn twee schepen, waarvan elk zijn eigen bestemming en zijn eigen koers heeft; we kunnen elkaar wel kruisen en een feest met elkaar vieren, zoals we ook gedaan hebben … Maar toen dreef de almachtige stuwkracht van onze opdracht ons weer uiteen, naar verschillende zeeën en zonnestreken, en misschien zien we elkaar nooit meer, - misschien ook zien we elkaar wel, maar herkennen we elkaar niet meer: de verschillende zeeën en zonnen hebben ons veranderd! Dat we elkaar vreemd moeten worden, is de wet die boven ons staat: juist daarom moeten we ook respect voor elkaar hebben! Juist daarom moet de gedachte aan onze voormalige vriendschap heiliger worden! Er bestaat waarschijnlijk een kolossale onzichtbarer curve en sterrenbaan, waarin onze zo uiteenlopende wegens en bestemmingen als kleine trajecten inbegrepen kunnen zijn, - verheffen wij ons tot deze gedachte! Maar ons leven is te kort, en on gezichtsvermogen is te gering om méér te kunnen zijn dan vrienden in de zin van die verheven mogelijkheid, -En zo willen wij in onze sterrenvriendschap geloven, zelfs al zouden wij elkaars aardse vijanden moeten zijn.

Uit: De vrolijke wetenschap

Hannah Arendt - Het waagstuk van de politiek en andere teksten

Aan de hand van verschillende teksten van Arendt leren we haar ideeën over de mens en de politiek kennen. Hiervoor gebruiken we het boek Het waagstuk van de politiek (uitgeverij Klement) wat zal worden aangevuld met de tekst Arbeiden, werken en handelen, naar een lezing, gehouden in november 1964, de tekst Filosofie en politiek, naar een lezing uit 1954 en een tekst over macht en geweld. Om deel te nemen aan deze cursus is het nodig om zelf het boek Het waagstuk van de politiek aan te schaffen, de overige artikelen worden als reader beschikbaar gesteld (kosten € 10,=).
Een cursus over politiek, democratie en samenleven, met uitgangspunten die eenieder die leeft in een democratische samenleving om z’n minst ter overweging zou moeten nemen.
7 bijeenkomsten - vrijdag ochtend van 10.00-12.00 uur
Prijs: € 52,50 (exclusief € 7,50 voor de artikelen; het boek: het waagstuk van de politiek moet ook zelf worden aangeschaft)
vrijdag 30 september
vrijdag 21 oktober
vrijdag 18 november
vrijdag 16 december
vrijdag 20 januari
vrijdag 17 februari
Vrijdag 17 maart

Deze cursus vindt plaats bij Hevo Rosmalen en staat louter open voor leden van Hevo Rosmalen.
Aanmelden
Stacks Image 84

Hevo - Filosofische gesprekken - Radicale zorg


Aan de hand van vijf artikelen gaan we samen nadenken over de vraag hoe zorg radicaal anders kan. We gaan nadenken over de ethische kanten van zorg (wie heeft recht op zorg), over zorg en dementie , over zorg en gezin en over zorg en liefde. De artikelen zijn te vinden in Wijsgerig Perspectief nr. 1. 2022 (https://www.filosofie.nl/wijsgerig-perspectief/wijsgerig01-2022/)

Prijs € 25,= (exclusief artikel)
5 bijeenkomsten donderdagochtend van 10.00-12.00
Donderdag 15 september
Donderdag 29 september
Donderdag 13 oktober
Donderdag 27 oktober
Donderdag 10 november

Deze activiteit vindt plaats bij Hevo Rosmalen en staat louter open voor leden van Hevo Rosmalen.
Aanmelden via deze site: aanmelden
Wil je eerst meer informatie, vul dan het onderstaande formulier in.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.