Aristeia

Denken over het goede

Ethiek en integriteit

Wanneer ben je een goede mens? Als je succesvol bent? Als je een leven leidt met weinig tegenslagen? Of is hier meer voor nodig?

Wat is goed ondernemerschap? Is dat winstgevendheid? Is dat maatschappelijk verantwoord bezig zijn?

Kenmerkt het goede zich door zorgzaamheid en zorgvuldigheid? Wanneer ben je goed bezig? Gelden op het werk dezelfde ethische ‘regels’ als thuis?

Het lijkt er wel eens op dat we binnen organisaties anders denken over een goed mens zijn, dan wanneer we onze kinderen opvoeden. In een organisatie vinden we het niet raar als we het succes van de organisatie tot het grootste goed maken. En dan gaat het vaak om het financiële succes. Daarbij geldt dan al snel ‘dat wat werkt is waar’.

Beide uitgangspunten (het grootste goed voor de grootste groep en dat wat werkt is waar) zijn ethische uitgangspunten en soms zijn deze te prefereren boven andere ethische uitgangspunten, maar soms ook niet. Ethiek betekent enerzijds goed handelen en anderzijds verantwoording afleggen. Dit hoeft niet altijd aan de buitenwacht, maar ook aan jezelf. Goed onderschap en als mens goed in de wereld staan? Het kan. Het is niet vanzelfsprekend, het gaat ook niet vanzelf maar hier is aandacht voor nodig.

Het goede is, is onderdeel van de praktijk van alledag. Toch zullen we hier niet altijd bij stil staan. Veel van onze handelingen gaan als vanzelf. Zonder dat we hier bij nadenken. En dat is maar goed ook. Toch is het verstandig om je zo nu en dan eens af te vragen ‘welk doel je/het dient?’ of ‘wat zijn de (bij)effecten van mijn handelen?’

Het is ook verstandig om zo nu en dan eens naar de (organisatie) cultuur te kijken. Heel wat handelingen, uitgangspunten van handelingen en activiteiten sluipen erin, zonder dat we zicht hebben op de ethische / morele aspecten ervan. Wat ooit goed begon kan best heel erg zijn afgegleden? Wat ooit prima was, krijgt nu vraagtekens. We gaan samen met je aan de gang om het goede te doen. Zowel op individueel niveau als op organisatorisch niveau.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.