Nietzsche: “De rijkdom van een mens wordt afgemeten aan zijn vermogen om de benadeling die hij ondervindt te kunnen dragen zonder te lijden.”

Cursussen


In de bibliotheek vinden regelmatig filosofische activiteiten plaats. De ruimte biedt plaats - afhankelijk van de werkvorm - aan 10 tot 15 mensen. Het is een bijzondere plek met zijn eigen sfeer waar door de tijd heen al heel wat mensen een plekje gevonden hebben.

Op dit moment staat alles in het teken van de verhuizing, vanaf half oktober zijn we over, dan volgt een definitieve planning.

Maandelijks, iedere vierde dinsdagochtend van de maand: kruip in de huid van …
Iedere maand staat er een andere filosoof centraal. Na een korte en bondige inleiding over de idee van de filosoof wordt een actueel thema ter hand genomen waarbij we de vraag stellen 'hoe zou deze filosoof deze problematiek aanpakken?'.

Levenslessen uit de filosofie
Aan de hand van een korte klassieke tekst van een filosoof kijken we samen hoe we dit persoonlijk zouden duiden en begrijpen. Dit zijn tien bijeenkomsten.

Hedendaagse filosofische literatuur
Tien bijeenkomsten over één modern filosofisch boek. Iedereen leest individueel het boek en samen bespreken we de opgegeven vragen bij het hoofdstuk. Deze vragen bereidt iedereen voor zodat we deze gezamenlijk kunnen bespreken. In het tweede deel van de bijeenkomst staat een artikel centraal waarbij in kleine groepjes dit artikel in relatie tot het boek besproken wordt.

Cursus filosofie bij Hevo

Ieder jaar verzorgt Jacomijn Hendrickx een cursus filosofie voor de Hevo in Rosmalen. Deze inleiding is ook voor niet-leden toegankelijk.