Aristeia

Filosofische Praktijk

Filosofische praktijk


De kracht van de filosofie is dat ze geen enkel ander doel dient, dan zichzelf. Ze kan alles bevragen, louter om het bevragen. Ze heeft dus ervaring met het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden. Soms wordt het dagelijks leven beheerst door vragen. De vragen zijn meestal eenvoudig, maar de antwoorden blijken niet zo eenvoudig te vinden. En niet zelden draaien in ons hoofd dezelfde ideeen en is het moeilijk om iets nieuws te bedenken.

De vragen zijn over het algemeen heel algemeen, het is de persoonlijke situatie die het complex maakt:
Wat moet ik doe?
Doe ik wel het goede?
Hoe moet ik hier mee omgaan?
Wat wordt er van mij verwacht en wil/kan ik dat eigenlijk wel?

We kunnen helpen bij het vinden van goede vragen en het vinden van passende antwoorden, die leiden tot daadwerkelijke acties. Wanneer de vragen bovenal worden ingegeven door de zakelijke/professionele context dan valt dat onder coaching, waarbij onze expertise ligt bij vraagstukken omtrent macht, ethiek en MVO. Vragen die betrekking hebben op persoonlijke aangelegenheden benoemen we als ‘filosofie aan huis’. Natuurlijk zullen beide elkaar beïnvloeden en is er nooit sprake van een absolute (menselijke) scheiding tussen professioneel en thuis, het zal dus de eerste inleidende vraag zijn die de aftrap bepaalt, daarna is het een persoonlijke zoektocht die het hele leven zal raken en wat naar verwachting leidt tot een tevreden mens.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.