Aristeia

Filosofie aan huis

Filosofie aan huis


Heel wat persoonlijke vragen en/of problemen kunnen baat hebben bij een filosofisch onderzoek en bij antwoorden van filosofen. Om te beginnen kan het al een verademing zijn om te weten dat je als mens niet als enige worstelt met een specifieke vraag, maar dat er velen met je over dezelfde zaken hebben nagedacht en zo kan het ook heel bijzonder zijn om kennis te nemen van de ideeën van grote denkers. Grote denkers geven bovendien heel bijzondere manieren om concreet met ideeën aan de gang te gaan en om zelf anders over dingen na te denken, waardoor onmogelijkheden opeens mogelijk worden.

Filosofie aan huis kan je bij heel wat moeilijke momenten een steuntje in de rug geven. Te denken valt aan:
  • Het aanleren van nieuwe gewoonten in het leven zoals dit nodig kan zijn bij ‘stoppen met roken’ of ‘afvallen’.
  • De confrontatie met chronische en/of ernstige ziekte waardoor nieuwe vragen en praktische problemen ontstaan.
  • Vragen die ontstaan naar aanleiding van de ontmoeting met de dood (door ziekte, zelfmoord, ongeval, etc. van dierbaren of door een terminale ziekte bij jezelf).
  • Vragen omtrent euthanasie.
  • Persoonlijke (ethische dilemma’s), bijvoorbeeld hoe je met een verslaafde zoon of dochter om moet gaan.
  • Een algemeen gevoel van onbehagen of vermoeidheid.

Gezamenlijk gaan we vanuit de directe aanleiding via filosofische vragen en antwoorden van grote en kleine denkers op zoek naar eigen antwoorden die direct aansluiten bij de eigen situatie en de eigen mogelijkheden. Wonderlijk genoeg verdwijnen veel vragen zodra de vragen geanalyseerd zijn, waardoor het touw zich als het ware vanzelf uit de knoop haalt.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.