Aristeia

Coaching

Coaching


Coaching vanuit filosofisch perspectief is dus vooral reflectie ‘waarom doe je wat je doet?’ en ‘Is dat wat ik doe / denk juist en goed?’. Hierbij ligt de nadruk op het heden en de doelstellingen en het (persoonlijk) verleden speelt nauwelijks tot geen rol. Onze coaching, vanuit filosofisch perspectief, is vooral pragmatisch (het gedachtengoed van John Dewey blijkt hierbij zeer effectief). De mazzel van filosofie is dat heel wat filosofen zich hebben gebogen over vragen die ieder van ons zich wel eens stelt, en dat we hun antwoorden dus ook tot onze beschikking hebben. Zo kunnen we gebruik maken van heel wat perspectieven om onze eigen situatie te beschouwen en goed vorm te geven.

Macht, integriteit en pragmatisch

Inhoudelijk houden we ons vooral bezig met vraagstukken omtrent macht en/of persoonlijke dilemma’s. Voor heel wat mensen is het niet eenvoudig om te werken binnen politiek in organisaties en machtsspelletjes. Dit kun je oplossen door het arbeidzame leven de rug toe te keren, te blijven zoeken naar plekken waar het spel zo goed gespeeld wordt dat het niet meer zichtbaar is, of tot in eeuwigheid te zoeken naar een plek waar het niet aanwezig is (zul je niet vinden). Het lijkt ons raadzamer om hiermee te leren omgaan en er je eigen weg in te vinden. Uiteraard zonder aan je eigen integriteit te morrelen.

In deze tijd zijn zaken als verantwoordelijkheid, integriteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid erg belangrijk. Je kunt je hierbij afvragen hoe het kan dat dit ‘in deze tijd’ zo belangrijk is, is dat niet altijd belangrijk? Vaak is het echter niet zo eenvoudig te duiden wanneer handelingen en gedragingen deze labels waardig zijn. Bovendien betekent handelen dat je vuile handen krijgt. Het is onmogelijk om te blijven beschouwen en je de vraag te stellen ‘hoe zou het eigenlijk moeten gebeuren’. Coaching kan helpen om je weg te vinden binnen dilemma’s en (minst) slechte alternatieven. Bovendien vinden handelingen en activiteiten altijd plaatst tussen anderen, je kunt zelf wel vinden dat je het goed doet, maar zijn de anderen hierin wel of niet een partij en in welke mate? Wij helpen je op weg in je besluitvorming, zodat je zelf tot een goed besluit kunt komen.

Het pragmatisme als centrale idee bij coaching is buitengewoon succesvol in relatie tot het onder moeilijke en/of nieuwe omstandigheden realiseren van doelstellingen. Dus we staan ook doorgroeiende managers en startend ondernemers bij. Dit alles gericht op het realiseren van doelen en goed communiceren.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.